Gernanda Schutte


‘Voor mij staat de kwaliteit van onderwijs en gelijke kansen altijd voorop. In mijn rol als programmamanager betekent het dan ook dat mijn focus gericht is op de mate waarin de projecten de beoogde impact hebben op de scholen. Oftewel; zijn onze gezamenlijke inspanningen en middelen antwoorden op de vragen die in de scholen leven om de kwaliteit van onderwijs te behouden? Én dragen ze bij aan de twee uitgangspunten van dit noodplan: drastisch terugdringen van het tekort en een gelijke verdeling ervan.’