Bestuur

Bestuur BBO

Het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO), is de statutair gevestigde vereniging van de schoolbesturen van het Primair Onderwijs en het Speciaal Onderwijs te Amsterdam. Van de 40 schoolbesturen, zijn 35 besturen lid van de vereniging. Met welk doel zij zich verenigd hebben en wat ze willen bereiken, leest u op deze openbare site. Het BBO Lees verder...

Bestuur

Ledenlijst

Bestuur

Statuten

Bekijk de bijlages