Actualiteit

BBO actie OP = OP

Het lerarentekort in Amsterdam is groter dan in de rest van Nederland. Scholen ondervinden daar veel hinder van. De Amsterdamse schoolbesturen maken zich zorgen om de situatie. Daarom vragen zij van 7 t/m 14 maart 2018 met de actie OP=OP aandacht voor het lerarentekort in Amsterdam.

‘OP’ staat voor de leerkrachten die er niet meer zijn en is tegelijkertijd een verwijzing naar Onderwijzend Personeel.

Met de actie OP=OP wil het BBO via de Amsterdamse scholen alle ouders informeren over het enorme lerarentekort en steun en begrip vragen voor de niet sympathieke maatregelen die scholen en besturen wel móeten nemen om personeelstekorten op te vangen.

In maart 2018 zijn de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Met de actie OP=OP drukken de schoolbesturen de huidige en de toekomstige Amsterdamse coalitie op het hart om maatregelen die door de gemeente zijn ingezet om het lerarentekort te bestrijden, te intensiveren en uit te breiden. Daarnaast brengen we via de media de problematiek onder de aandacht van een groot publiek en roepen we hen op de petitie te tekenen.

Het BBO heeft een video, een poster en een brief met achtergrondinformatie voor ouders en voor de scholen gemaakt. Tekent u ook onze petitie? Alle digitale handtekeningen van de petitie worden gebundeld en overhandigd aan de nieuwe Amsterdamse gemeenteraad.

Bijlagen

Externe links