BBO - Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam

Huisvesting

In de taakgroep Huisvesting van het BBO neemt een aantal beleidsmedewerkers huisvesting deel van schoolbesturen die lid zijn van het BBO. De voorzitter is Joke Middelbeek, bestuurder van Stichting Westelijke Tuinsteden en tevens voorzitter van het BBO. De vergaderingen van de taakgroep worden gesplitst in een schoolbestuurlijk deel met aansluitend een gezamenlijk deel met vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam (afdeling RVE-OJZ). De taakgroep wordt ondersteund door een secretaris.


De taakgroep buigt zich maandelijks over een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs, namelijk het schoolgebouw en de directe omgeving. Hierbij komt een aanzienlijke hoeveelheid onderwerpen aan de orde. De hoofdzaken betreffen de (jaarlijkse) aanpassingen van de gemeentelijke verordening op de onderwijshuisvesting en het jaarlijkse Plan van Scholen dat de gemeente opstelt en waarin nieuw te stichten scholen of uitbreiding van scholen e.d. opgenomen worden. Belangrijk is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarin over een periode van vier jaar op basis van leerlingenprognoses beschreven wordt waar uitbreiding van het scholenbestand noodzakelijk en gewenst is. Naast deze hoofdzaken houdt de taakgroep zich onder andere ook bezig met: gezonde schoolgebouwen, regeling verhuur en medegebruik, beleid multifunctionele accommodaties, beleid vervangende huisvesting, de najaarsgesprekken tussen de gemeente en de schoolbesturen, decentralisatie onderhoud buitenkant scholen, procedure schademeldingen en openbare speelterreinen (de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen).