BBO - Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam

Huisvesting

Voor het dossier onderwijshuisvesting zijn structureel twee gremia actief, te weten de stuurgroep strategisch huisvestingsoverleg en de taakgroep huisvesting.

Stuurgroep strategisch huisvestingsoverleg

De stuurgroep bestaat uit bestuurlijk vertegenwoordigers uit het BBO – openbaar en bijzonder onderwijs en de eenpitters – en een (ambtelijke) vertegenwoordiging uit de gemeente. De stuurgroep geeft richting aan de koers, formuleert de opdrachten en vragen voor de voorbereiders en deskundigen en zorgt voor draagvlak. De stuurgroep komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen. De voorzitter is Joke Middelbeek, bestuurder van Stichting Westelijke Tuinsteden.

Taakgroep huisvesting

De taakgroep huisvesting van het BBO bestaat uit beleidsmedewerkers onderwijshuisvesting van schoolbesturen en de gemeente, onder voorzitterschap van een bestuurder uit het BBO. De vergaderingen van de taakgroep worden gesplitst in een schoolbestuurlijk deel en een (aansluitend) gezamenlijk deel met vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam (afdeling OJZ).

De taakgroep adviseert het BBO over diverse huisvestingsaangelegenheden, waaronder de (jaarlijkse) aanpassingen van de gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting, het Integraal Huisvestingsplan, gezonde schoolgebouwen, regeling verhuur en medegebruik, beleid multifunctionele accommodaties etc.

Op incidentele basis worden werkgroepen vanuit de taakgroep ingericht met een specifieke opdracht, bijvoorbeeld op de onderwerpen verordening, eigendomsoverdracht gebouwen, multifunctionele accommodaties, klokuren gym e.d. De werkgroepen rapporteren aan de taakgroep.

Evenals de stuurgroep komt ook de taakgroep gemiddeld vijf keer per jaar bijeen. De voorzitter van de taakgroep is Lex Polman, voorzitter college van bestuur van AMOS.