Bestuur

Bestuur BBO

Het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam, kortweg: BBO, is de statutair gevestigde vereniging van de schoolbesturen van het Primair Onderwijs en het Speciaal Onderwijs te Amsterdam. Van de 40 schoolbesturen, zijn 33 besturen lid van de vereniging. Met welk doel zij zich verenigd hebben en wat ze willen bereiken, leest u op deze openbare site. De Lees verder...

Bestuur

Ledenlijst

Bestuur

Strategische onderwijs agenda

Kwaliteit Het BBO streeft onverkort naar kwalitatief goed onderwijs op alle scholen en het afleggen van verantwoording aan de stakeholders van het onderwijs door gebruikmaking van “Vensters voor verantwoording PO”. Die wil het BBO bereiken door: De komende 4 jaar alle scholen te laten deelnemen aan een participerende analyse uitgevoerd door de Stichting Kwaliteitsondersteuning Primair Lees verder...

Bestuur

Statuten

Bekijk de bijlages