Actualiteit

VLOA

Gedurende het gehele jaar 2014 heeft het BBO intens overleg gevoerd met de gemeente over de gevolgen van de centralisatie van onderwijstaken van de stadsdelen naar de gemeente.
Deze centralisatie maakte het noodzakelijk dat allerlei subsidies opnieuw bekeken en vastgesteld moesten worden. Daarbij speelde het Collegeakkoord van het nieuwe college ook een belangrijke rol.
Eind 2014 resulteerde dit overleg in:
– Verordening lokaal onderwijsbeleid Amsterdam (VLOA)
– De Lerarenbeurs
– De scholenbeurs

In de VLOA worden een aantal subsidies geregeld die de gemeente onder bepaalde condities beschikbaar stelt voor het onderwijs. De integrale tekst van deze verordening vindt u op deze site, evenals de bijbehorende brieven aan de besturen en schooldirecties. Elk schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor het indienen van aanvragen.

Bijlagen