Actualiteit

VLoA, Lerarenbeurs en Scholenbeurs

Gedurende het gehele jaar 2014 heeft het BBO overleg gevoerd met de gemeente over de gevolgen van de centralisatie van onderwijstaken van de stadsdelen naar de gemeente.  Deze centralisatie maakte het noodzakelijk dat allerlei subsidies opnieuw bekeken en vastgesteld moesten worden. Daarbij speelde het Collegeakkoord van het nieuwe college ook een belangrijke rol.  Eind 2014 resulteerde dit overleg in:
– de Verordening Lokaal onderwijsbeleid Amsterdam (VLoA);
– de Lerarenbeurs;
– de Scholenbeurs.

In de VLoA wordt een aantal subsidies geregeld die de gemeente onder bepaalde condities beschikbaar stelt voor het onderwijs. De integrale tekst van deze verordening vindt u via de onderstaande externe link ‘Amsterdamse VLoA-voorzieningen 2017 – 2018’, evenals actuele brieven aan de besturen en schooldirecties.

De Lerarenbeurs is een subsidie voor individuele leerkrachten, of groepen leerkrachten ten behoeve van verdere professionalisering. Deze subsidie kan eenmaal in de vier jaar aangevraagd worden. Deze subsidie wordt aangevraagd in overleg met de schooldirecties.

De Scholenbeurs is een subsidie die ingezet kan worden om scholen in de gelegenheid te stellen zich duurzaam verder te ontwikkelen op basis van een eigen plan. Deze subsidie wordt aangevraagd door het schoolbestuur in overleg met de school. Elke subsidies heeft een eigen aanvraag- en beschikkingssystematiek.

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks indienen van aanvragen voor de VLoA-voorzieningen, een Lerarenbeurs of de Scholenbeurs. Dit is ook mogelijk via onderstaande externe link ‘Amsterdamse VLoA-voorzieningen 2017 – 2018’.

Bijlagen

Externe links