Actualiteit

Lerarenbeurs

De Lerarenbeurs is een subsidie voor individuele leerkrachten, of groepen leerkrachten ten behoeve van verdere professionalisering. Deze subsidie kan eenmaal in de vier jaar aangevraagd worden.
Deze subsidie wordt aangevraagd in overleg met de schooldirecties.