Actualiteit

Innovatief Onderwijs Amsterdam

Actualiteit

Persberichten

Actualiteit

Profielschets

Profiel ambtelijk secretaris BBO 1. Oorsprong en invulling 
Aangezien het voorzitterschap van het BBO geen dagelijkse baan is wordt sinds 2004 het BBO ondersteund door een ambtelijk secretaris. Hij/ zij draagt zorg voor de uitvoerende organisatie en communicatie van het BBO. Daarnaast is een belangrijk taak het uitwerken van gezamenlijk beleid en de uitvoering daarvan Lees verder...

Actualiteit

Vacatures

Hier vindt u de openstaande vacatures bij BBO Amsterdam. Het Breed Bestuurlijk Overleg PO Amsterdam (BBO) zoekt per 1 april 2016 of z.s.m. daarna een nieuwe: Ambtelijk Secretaris BBO Het BBO is de vereniging van besturen primair en het speciaal onderwijs in Amsterdam en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris voor 20 – 24 uur Lees verder...

Actualiteit

VLoA, Lerarenbeurs en Scholenbeurs

Gedurende het gehele jaar 2014 heeft het BBO overleg gevoerd met de gemeente over de gevolgen van de centralisatie van onderwijstaken van de stadsdelen naar de gemeente.  Deze centralisatie maakte het noodzakelijk dat allerlei subsidies opnieuw bekeken en vastgesteld moesten worden. Daarbij speelde het Collegeakkoord van het nieuwe college ook een belangrijke rol.  Eind 2014 Lees verder...